АРХИВА

АРХИВА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ:


 
Месечни Извештаји о раду – 2023.
 
Месечни Извештаји о раду – 2022.
  Месечни Извештаји о раду – 2021.
  Месечни Извештаји о раду – 2020.
  Месечни Извештаји о раду – 2019.
  Месечни Извештаји о раду – 2018.
  Месечни Извештаји о раду – 2017.
  Месечни Извештаји о раду – 2016.
  Месечни Извештаји о раду – 2015.
  Месечни Извештаји о раду – 2014.

Годишњи Извештај о раду – 2022.
Годишњи Извештај о раду – 2021.
Годишњи Извештај о раду – 2020.
Годишњи Извештај о раду – 2019.
Годишњи Извештај о раду – 2018.
Годишњи Извештај о раду – 2017.

АРХИВА ПЛАНОВА НАДЗОРА:

  Планови надзора – 2020.
  Планови надзора – 2019.
  Планови надзора – 2018.
  Планови надзора – 2017.
  Планови надзора – 2016.

План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2023
План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2022
План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2021
План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2020
План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2019
План рада Сектора за санитарни надзор и јавно здравље АП Војводине за 2018