Одсек Кикинда

Oдсек Кикинда
Тел: 0230/435-010

Предраг Марковић
Шеф одсека
Трг српских добровољаца 11
23300 Кикинда
Е-mail: predrag.markovic@vojvodina.gov.rs