Други закони

  Закон о здравственој заштити

  Закон о социјалној заштити

  Закон о образовању

  Закон о превозу путника у друмском саобраћају

  Закон о туризму

        Закон о јавном здрављу

        Закон о сахрањивању и гробљима

        Закон о општем управном поступку

        Закон о угоститељству