Закон о образовању

 1. Закон о високом образовању

   

 2. Закон о средњем образовању и васпитању

   

 3. Закон о предшколском васпитању и образовању

   

 4. Закон о основном образовању и васпитању

   

 5. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програмаa у области предшколског васпитања и образовања

   

 6. Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговараjућим здравственим установама

   

 7. Правилник о ближим условима за почетак рада и oбављање делатности установа за децу

   

 8. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и oбављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре