Организација санитарне инспекције

Организациона структура сектора за санитарни надзор и јавно здравље

У Сектору за санитарни надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељења за санитарну инспекцију са седиштем у:
•Новом Саду, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад;
•Сремској Митровици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова, Шид и град Сремска Митровица;
•Суботици, за подручје јединица локалне самоуправе општина Бачка Топола, Мали Иђош и град Суботица;
•Сомбору, за подручје јединица локалне самоуправе општина Апатин, Кула, Оџаци и град Сомбор;
•Зрењанину, за подручје јединица локалне самоуправе општина Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ и град Зрењанин;

2. Одсеци за санитарну инспекцију са седиштем у:
•Кикинди, за подручје јединица локалне саоуправе општина Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока;
•Панчеву,  за подручје јединица локалне самоуправе општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште и град Панчево.

Послове санитарног надзора у Одељењима и Одсецима за санитарну инспекцију обављају:

У Одељењу за санитарну инспекцију у Новом Саду (21 запослени): 1 самостални саветник – начелник Одељења, 19 саветника и 1 млађи саветник.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Сремској Митровици (6 запослених): 1 самостални саветник – начелник Одељења и 5 саветника – санитарних инспектора.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Суботици (6 запослених): 1 самостални саветник – начелник Одељења и 5 саветника – санитарних инспектора.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Сомбору (6 запослених): 1 самостални саветник – начелник Одељења, 4 саветника -санитарних инспектора и 1 сарадник.

У Одељењу за санитарну инспекцију у Зрењанину (8 запослених): 1 самостални саветник – начелник Одељења и 7 саветника – санитарних инспектора.

У Одсеку за санитарну инспекцију у Кикинди (4 запослена): 1 самостални саветник – шеф Oдсека и 3 саветника – санитарна инспектора.

У Одсеку за санитарну инспекцију у Панчеву (5 запослених): 1 самостални саветник – шеф Oдсека, 3 саветника – санитарна инспектора и 1 сарадник.

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље чине:

•1 помоћник покрајинског секретара за санитарни надзор и јавно здравље,
•1 виши саветник,
•10 самосталних саветника,
•47 саветника,
•1 млађи саветник,
•2 сарадника,
•1 виши референт.

укупно 12 систематизованих радних места за 63 извршилаца.