Методологија

 ПРОТОКОЛИ

Методологија садржи протоколе по којима се врши инспекцијски надзор у објектима под инспекцијским надзором. Овде можете прегледати и преузети протоколе:

Делатност јавног саобраћаја

Инспекцијски надзор

Јавно водоснабдевање

Производња и промет хране и поу

Спорт рекреација

Угоститељска делатност

Услуге одржавања хигијене

Васпитнообразовна делатност

Здравствена делатност

 

 

 

.

.