СуботицаМогућа су мања одступања од планова надзора.