OБУКА ЗА СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

1. Образац пријаве

2. Адресе организационих јединица за подношење пријава

3. Приручник-програм основне обуке о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести

4. Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести