Одељење Нови Сад

Oдељење Нови Сад
Тел: 021/456-960

Јасмина  Вицковић
Начелник одељења
Булевар Михајла Пупина 25
21000 Нови Сад
Е-mail: jasmina.vickovic@gmail.com