Одељење Нови Сад

Oдељење Нови Сад
Тел: 021/456-960

Др Александра_Украден
Начелник одељења
Булевар Михајла Пупина 25
21000 Нови Сад
Е-mail: aleksandra.ukraden@vojvodina.gov.rs

1,288 views