КОНТАКТИ

Одељење Нови Сад

Одељење Суботица

Одељење Сомбор

Одељење Сремска Митровица

Одељење Зрењанин

Одсек Кикиндa

Одсек Панчевo

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље

 

Лице одговорно за одржавање web презентације:
Саша Миленковић
Е-mail: sasa.milenkovic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487-4277