Превентивно деловање Санитарне инспекције. Службене саветодавне посете, недозвољено рекламирање и промовисање формула за одојчад.

 У другој декади октобра покрајинска санитарна инспекција је у склопу превентивног деловања, обавила 54 службене саветодавне посете у здравственим установама за децу, институту, клиници, општим болницама и домовима здравља на територији Покрајине. Предмет саветодавних посета је био недозвољено рекламирање и промовисање формула за одојчад, координирано од стране УНИЦЕФ-а, као акција промоције дојења и Националне недеље дојења. Приликом посета нису уочене неправилности недозвољеног рекламирања и промовисања формула за одојчад.