Закон о хемикалијама

 1. Закон о хемикалиjама

   

 2. Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалиjа

   

 3. Правилник о списку класификованих супстанци

   

 4. Правилник о садржаjу безбедносног листа

   

 5. Правилник о регистру хемикалиjа

   

 6. Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалиjа

   

 7. Правилник о начину вођења евиденциjе о хемикалиjама

   

 8. Правилник о начину на коjи се врши процена безбедности хемикалиjе и садржини извештаjа о безбедности хемикалиjе

   

 9. Правилник о дозволама за oбављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалиjа

   

 10. Правилник о детергентима

   

 11. Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалиjе у продаjном простору и начину обележавања тог простора

   

 12. Листе активних супстанци у биоцидном производу

   

 13. Листа супстанци коjе изазиваjу забринутост

   

 14. Листа супстанци кандидата за листу супстанци коjе изазиваjу забринутост