Закон о заштити становништва од заразних болести

 1. Закон о заштити становништва од заразних болести

 2. Уредба о програму здравствене заштите становништва од заразних болести
   
 3. Упутство за превенциjу и сузбиjање болничких инфекциjа изазваних бактериjом “clostridium difficile”
   
 4. Правилник о здравственим прегледима лица коjа траже азил приликом приjема у центар за азил
   
 5. Правилник о врстама и начину спровођења епидемиолошког надзора над заразним болестима и посебним здравственим питањима
   
 6. Правилник о условима за oбављање дезинфекциjе, дезинсекциjе и дератизациjе

 7. Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица

 8. Правилник о спречавању, раном откривању и сузбиjању болничких инфекциjа

 9. Правилник о приjављивању заразних болести и посебних здравствених питања

 10. Правилник о обавезним здравственим преглeдима одређених категориjа запослених лица у обjектима под санитарним надзором

 11. Правилник о имунизациjи и начину заштите лековима

 12. Правилник о ближим условима за обављање делатности пружања хигијенских услуга, као и начину спречавања и преношења заразних болести

 13. Правилник о ближим условима и начину спровођења мера карантина и условима коjе мораjу испуњавати обjекти за ту намену

 14. Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени

 15. Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза

 16. Правилник о здравственој исправности базенских вода

 17. Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести

 18. Одлука о мерама за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених установа других правних лица и предузетника који врше здравствену делатност