ПРЕДСТАВКЕ – ПРИТУЖБЕ

Представка

Представке грађана и правних лица имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Санитарна инспекција неће покренути поступак инспекцијског надзора на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права. Када се утврди да не постоје услови за покретање поступка по службеној дужности санитарна инспекција ће о томе обавестити подносиоца представке, најкасније у року од 30 дана од дана пријема представке.

Овде можете преузети образац, у форми за електронско  или ручно    попуњавање:​​

Представка (20kB)

 

Притужба

Свако лице има право да поднесе притужбу против руководиоца инспекције, инспектора, односно службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора ако сматра да су му њиховом назаконитом или неправилном радњом, односно несавесним радом повређена права или слободе. Одлука о притужби доноси се у року од 15 дана од дана пријем притужбе и потом доставља подносиоцу. Подносилац притужбе који је незадзовљан одлуком о притужби може се овим поводом обратити Координационој комисији за инспекцијски надзор.

Овде можете преузети образац, у форми за електронско  или ручно    попуњавање:​​

Притужба на рад инспекције (25kB)

Ваше представке и притужбе можете упутити на следећу адресу:
sanitarna@vojvodina.gov.rs