Одељење Суботица

Oдељење Суботица
Тел: 024/524-429

Др Небојша Брцан
Начелник одељења
Трг Лазара Нешића 1
24000 Суботица
Е-mail: nebojsa.brcan@vojvodina.gov.rs