Одељење Сремска Митровица

Oдељење Сремска Митровица
Тел: 022/610-558

Милош Лукић
Начелник одељења
 Трг Светог Димитрија 8
22000 Сремска Митровица
 Е-mail: milos.lukic@vojvodina.gov.rs