Одељење Нови Сад

Oдељење Нови Сад
Тел: 021/456-960

Александра Зуровац
Начелник одељења
Булевар Михајла Пупина 25
21000 Нови Сад
Е-mail: aleksandra.zurovac@vojvodina.gov.rs