Одељење Зрењанин

Oдељење Зрењанин
Тел: 023/535-821

Габријела Лоди
 Начелник одељења
 Трг слободе 10
23000 Зрењанин
 Е-mail: gabriela.lodi@vojvodina.gov.rs