Закон о инспекцијском надзору

 1. Закон о инспекциjском надзору

   

 2. Уредба o заjедничким елементима процене ризика у инспекциjском надзору

   

 3. Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденциjе о инспекциjском надзору

   

 4. Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора

   

 5. Правилник о општем обрасцу записника о инспекциjском надзору

   

 6. Правилник о изгледу обрасца службене легитимациjе инспектора

   

 7. Oдлука о образовању координационе комисиjе

 8. Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора из делокруга санитарне инспекције 

 9. Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у здравственој инспекцији, санитарној инспекцији и инспекцији за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

 10. Кодекс понашања и етике инспектора