АНКЕТА

Да ли сте имали контакт са санитарном инспекцијом?

 

Оцените комуникацију са санитарном инспекцијом

 

Да ли имате замерке на рад санитарне инспекције?

 

Најчешће замерке на рад санитарне инспекције

 

Оцена ефикасности санитарне инспекције

 

Да ли санитарна инспекција доприноси бољој примени закона?

 

Шта треба да се промени у организацији санитарне инспекције?

 

На који начин бисте унапредили рад санитарне инспекције?