Одсек Кикинда

Oдсек Кикинда
Тел: 0230/435-010

Раде Стојиљковић
 Шеф одсека
 Трг српских добровољаца 11
23000 Кикинда
 Е-mail: rade.stojiljkovic@vojvodina.gov.rs