Закон о инспекцијском надзору

 1. Закон о инспекциjском надзору

   

 2. Уредба o заjедничким елементима процене ризика у инспекциjском надзору

   

 3. Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденциjе о инспекциjском надзору

   

 4. Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора

   

 5. Правилник о општем обрасцу записника о инспекциjском надзору

   

 6. Правилник о изгледу обрасца службене легитимациjе инспектора

   

 7. Oдлука о образовању координационе комисиjе